Zaangażowana w branżę specjalizującą się w obrocie wierzytelnościami. Karierę zawodową rozpoczęła w 2004 r. w międzynarodowej firmie windykacyjnej, Intrum Justitia Sp. z o.o. W latach 2006-2007 związała się z firmą windykacyjną P.R.E.S.C.O. GROUP gdzie poszerzała swoje doświadczenie w zakresie obsługi spraw masowych pełniąc funkcję Kierownika Działu Operacyjnego. W P.R.E.S.C.O. była odpowiedzialna za administrowanie podległych działów zajmujących się odzyskiwaniem wierzytelności zleconych, brała udział w wielu projektach, które były realizowane wewnątrz spółki. W październiku 2007 r. rozpoczęła współpracę z firmą Praxis S.A. jako samodzielny specjalista w zakresie odzyskiwania wierzytelności spółki na etapie polubownym oraz w toku postępowania sądowo-egzekucyjnego. W roku 2008 pełniąc funkcję Koordynatora Zespołu Monitoringu i Windykacji w firmie Tempo Finanse Sp. z o.o.– instytucji finansowej o zasięgu ogólnopolskim, stworzyła proces odzyskiwania wierzytelności na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. W Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o. od maja 2009 r. Julita Rudzińska- Piecyk koordynuje zespołami windykacji polubownej. W styczniu 2010 r. objęła stanowisko Menedżera Działów Windykacji i Wsparcia – do chwili obecnej nadzoruje pracę zespołów, zajmujących się windykacją wierzytelności masowych i monitoringiem oraz zespołem, zajmującym się obsługą administracyjną. Od listopada 2012 roku do marca 2015 roku równolegle pełniła funkcję Prokurenta Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o. Z dniem 17 marca 2015 roku została powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ( obecnie Uczelnia Łazarskiego).
Od września 2019 roku Licencjonowany Detektyw. W marcu 2022 roku potwierdziła kwalifikacje i uzyskała tytuł CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER POZIOM 1