Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. istnieje od 2004 r. Początkowo Kancelaria specjalizowała się w obsłudze spraw z sektora B2B, prowadziła działania restrukturyzacyjne, koordynowała postępowania sądowe i egzekucyjne, a także dokonywała wykupów pojedynczych wierzytelności i świadczyła usługę wizji lokalnej.

HistoriaW roku 2008 Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. nawiązała współpracę z amerykańskim funduszem hedgingowym Elliott i rozszerzyła swoją ofertę o obsługę portfeli wierzytelności kupionych. Od grudnia 2008 r. Kancelaria obsługuje wierzytelności nabyte przez Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Aktualnie obsługiwanych jest 22 portfeli wierzytelności konsumenckich (telekomunikacyjnych i bankowych). Kolejnym punktem rozwoju Kancelarii było uzyskanie w kwietniu 2012 r. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Na tej podstawie we wrześniu 2012r. zawarta została umowa zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego z Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Insecura. Na mocy zawartej umowy Kancelaria obsługuje obecnie 20 portfeli wierzytelności.

Rok 2013 zaowocował kolejną umową zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W ramach umowy Kancelaria obsługiwała 14 portfeli wierzytelności. W lutym 2017 roku Fundusz Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na podstawie umowy cesji wierzytelności nabył 12 portfeli od Funduszu Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Konsekwencją sprzedaży wierzytelności było zakończenie dotychczasowej współpracy z Kancelarią.

W lutym 2017 roku Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie nabył od Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie portfel wierzytelności obejmujący 12 pakietów wierzytelności obsługiwanych uprzednio przez Kancelarię na rzecz Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie. Konsekwencją sprzedaży wierzytelności było zakończenie dotychczasowej współpracy Kancelarii z Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie.

Koniec współpracy Kancelarii z Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie okazał się być tymczasowy, albowiem już z końcem września 2017 r., Kancelaria zawarła umowę zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (obejmującą zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu dotychczas zarządzanego przez GetBack S.A.), w związku z faktem, iż umowa zlecenia zarządzania wiążąca Fundusz i Towarzystwo z GetBack S.A., uległa rozwiązaniu.

W lutym 2019 roku Kancelaria zawarła umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami Altus Niestandaryzowanego Sekurytyzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie, obejmującą zarządzanie całością portfela inwestycyjnego Funduszu uprzednio zarządzanego przez GetBack S.A.

W lutym 2020 roku Kancelaria zawarła z Ipopema Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowy zlecenia zarządzania funduszami:
- LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Sekurytyzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Sekurytyzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Sekurytyzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Sekurytyzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Chcąc zagwarantować profesjonalną realizację transakcji i późniejszą obsługę przejętych wierzytelności, Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o. o. ściśle współpracuje z – Kancelarią Prawną Powroźnik i Wspólnicy sp. k. Od 29 sierpnia 2013 roku Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o. o. jest członkiem Polskiego Związku Windykacji.

Naszym Klientom oferujemy także szeroki pakiet usług – od monitoringu po wykup wierzytelności.

NAJWIĘKSZYM ATUTEM KANCELARII CORPUS IURIS SP. Z O.O. jest doświadczona kadra zarządzająca, pracownicy operacyjni, bezpośrednio obsługujący wierzytelności oraz wypracowane w toku obsługi wierzytelności standardy i procedury. Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. uzyskała również dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej na rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wierzytelnościami, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Kancelaria Corupus Iuris wiarygodnym partnerem dla Unii Europejskiej.

Wiarygodny partner24 grudnia 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnie potwierdziła na swoich stronach internetowych przyznanie dofinansowania z Unii Europejskiej, w ramach Działania 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dla Kancelarii Corpus Iuris. Umowa o dofinansowanie projektu “Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych” została podpisana 27 grudnia 2008 r. Projekt został zrealizowany zgodnie z opracowanym harmonogramem obejmującym 3 etapy rozłożone w czasie od stycznia do września 2009 roku. W ramach projektu zostały przeprowadzone zaplanowane inwestycje w rozwój systemów informatycznych oraz zakup nowych technologii.