otoczenie rynkoweBranża zarządzania należnościami jest jedną z prężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Segment ten ma duży potencjał dalszego rozwoju, gdyż mimo, że narzędzia, technologie i rozwiązania stosowane w branży nie odbiegają od odpowiadających im w innych krajach europejskich, znaczenie tej branży nie jest jeszcze tak duże jak w krajach wysokorozwiniętych.

strategia rozwojuRynek wierzytelności w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Pomagały w tym zmiany w prawie oraz rozwój rynku finansowego, a w szczególności ustawa pozwalająca tworzyć fundusze sekurytyzacyjne otwierająca tym samym dostęp szerokiemu gronu inwestorów finansowych do tego rynku.