podstawowe informacjeGłówna działalność GCI SA skupiona jest na zarządzaniu grupą, budowie strategii dla podmiotów zależnych, optymalizacji funkcjonowania grupy oraz poszerzaniu i poszukiwaniu nowych obszarów inwestycyjnych w szeroko rozumianej dziedzinie windykacji i obrotu wierzytelnościami. 

Realizacja założeń inwestycyjnych odbywa się poprzez spółki wchodzące w skład holdingu.

W ramach działania holdingu fundusz CI NSFIZ jest podmiotem, którego przeznaczeniem jest lokowanie swoich środków w wierzytelności poprzez ich nabywanie na własny rachunek w celu ich windykacji.

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. jest natomiast podmiotem pełniącym funkcję serwisera prowadzącego operacyjną obsługę procesu windykacji.