Przestrzega norm etycznych i zasad współżycia społecznego stanowiących podstawę sukcesu firmy.

Gwarantuje dłużnikom przejrzystość podejmowanych działań.

Zapewnia dostęp do rzetelnej informacji. Proponuje elastyczne warunki spłat zadłużenia.

Bierze odpowiedzialność za portfele kupione przez Naszych Klientów.