• Relacje międzyludzkie

Relacje między współpracownikami są istotne w miejscu pracy, dlatego dbamy o respektowanie zasad tj. wzajemny szacunek, uczciwość i tolerancja

• Pomysłowość i inicjatywa

Stawiamy na kreatywność, pomysłowość w działaniu, poszukiwaniu nowych rozwiązań

 

• Dążenie do celu

Jasno nakreślamy cele i to takie, które są do zrealizowania, wspólnie do nich zmierzamy