strategia rozwojuRynek wierzytelności w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Pomagały w tym zmiany w prawie oraz rozwój rynku finansowego, a w szczególności ustawa pozwalająca tworzyć fundusze sekurytyzacyjne otwierająca tym samym dostęp szerokiemu gronu inwestorów finansowych do tego rynku.

Zmiana w przepisach pozwala bankom po sprzedaży wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych rozwiązywać rezerwy i dzięki temu uzyskiwać tarczę podatkową, wygenerowała stałą podaż portfeli na rynku. Dodatkową innowacją było powstanie e-sądu, co przyśpieszyło i uprościło procesy windykacyjne. Obecnie nowymi uczestnikami rynku stają się Banki Spółdzielcze oraz SKOK-i jak również firmy pożyczkowe coraz częściej organizują przetargi na zakup wierzytelności.

Polski rynek wierzytelności nie tylko rośnie, ale ujawnia coraz silniej sygnały przyśpieszenia konsolidacji sektora. Osiągnął on wysoką efektywność ekonomiczną i finansową oraz sprawność operacyjną dzięki skali działalności, nowoczesnej technologii, ale także poprzez zbudowanie pozytywnego wizerunku sektora. Rynek ten wkroczył już w kolejną fazę rozwoju, osiągając status rynku dojrzałego. Podaż portfeli wierzytelności jest wysoka i ustabilizowana, a branża oczekuje w najbliższych latach utrzymania jej na podobnym poziomie.

Celem Kancelarii w obecnym otoczeniu rynkowym jest umocnienie pozycji na rynku wierzytelności, zmniejszenie dystansu do liderów ,a także stały wzrost przychodów poprzez konsekwentne realizowanie strategii.