Doradca Zarządu-Wojciech Powroźnik jest adwokatem. Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej w Lublinie i ukończył ją złożeniem egzaminu adwokackiego w 2007 roku. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką oraz od 2007 roku stale współpracuje z Kancelarią Prawną Corpus Iuris Rotko i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw cywilnych. Od grudnia 2009 roku współpracuje jako Doradca Zarządu Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o. – serwisera funduszu sekurytyzacyjnego Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Zajmuje się obsługą procesu masowego dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i masowej egzekucji komorniczej. Odpowiada za obsługę postępowań sądowych oraz postępowań egzekucyjnych prowadzonych w imieniu Funduszu Sekurytyzacyjnego. Nadto świadczy bieżącą obsługę prawną Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o.
Jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.