Kupno portfeli wierzytelności masowych to wiodąca działalność naszej firmy. Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami.

zakup wierzytelności

Czynność ta zamyka proces dla tych wierzytelności, które, z punktu widzenia Klienta, nie zostały spłacone pomimo zastosowania pełnego procesu dochodzenia wierzytelności.

Do realizacji transakcji zakupu portfeli wierzytelności masowych Kancelaria Corpus Iuris, stworzyła strukturę organizacyjną, umożliwiającą dokonywanie cesji wierzytelności poprzez fundusz sekurytyzacyjny.

 KANCELARIA CORPUS IURIS, wraz z partnerami biznesowymi, oferuje swoim Klientom możliwość nabycia portfeli długów „konsumenckich”.

 

 

Uczestniczymy w zakupie:

 • portfeli wierzytelności (prywatne, spółki jawne, spółki cywilne, działalności gospodarcze),
 • wierzytelności wymagalnych i bezspornych,
 • wierzytelności bez względu na etap procesu windykacji,
 • portfeli wierzytelności z tytułu:
 • kredytów bankowych (kredyty konsumenckie, zadłużenia w ROR, karty kredytowe, kredyty samochodowe, itp.),
 • usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, Internet),
 • ubezpieczeń (składki, zwroty prowizji agentów, itp),
 • usług komunalnych (wywóz śmieci, energia elektryczna, itp.),
 • usług abonamentowych (TV kablowa, cyfrowa), mandaty (komunikacji miejskiej, komunalne, itp.).

Umowa sprzedaży wierzytelności, o ustalonym wcześniej przez strony kształcie, jest zawierana dla każdego sprzedawanego portfela z osobna.

Kryteriami warunkującymi wysokość proponowanej przez nas ceny są m. in.:

 • jakość i zakres danych przesłanych do wyceny,
 • możliwość przeprowadzenia due diligence (badanie jakości dokumentacji) oraz wielkość próbki dla badania,
 • wielkość portfela – liczba dłużników,
 • jednorodność portfela
 • zadłużenia wynikające z tych samych lub podobnych umów,
 • brak spraw o wartości znacznie odbiegających od średniej wartości sprawy w portfelu,
 • średni wiek portfela (sprawy bieżące, jak i 10-letnie), – typ dłużników (osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą),
 • rodzaj zadłużenia (kredyt bankowy, usługi telekomunikacyjne itd.), – jakość dokumentacji i dostępność (umowy, faktury, poręczenia, zabezpieczenia).

Proces sprzedaży wierzytelności można zamknąć już w ciągu 14 dni roboczych. Czas procesu sprzedaży wierzytelności uzależniony jest szczególności od wielkości oferowanych portfeli (liczby wierzytelności oraz wartości portfela), złożoności prac informatycznych, mających na celu wygenerowanie odpowiednich danych oraz zagadnień prawnych związanych z procesem.