Kancelaria Corpus Iuris jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Pomagamy naszym Klientom odzyskać utracone środki, a osobom, które utraciły zdolność realizacji zobowiązań, pomagamy wyjść z trudnej sytuacji. W codziennej pracy kierujemy się zbiorem zasad i wartości, które tworzą filary naszej firmy.

Przestrzega norm etycznych i zasad współżycia społecznego stanowiących podstawę sukcesu firmy.

Gwarantuje dłużnikom przejrzystość podejmowanych działań.

Zapewnia dostęp do rzetelnej informacji. Proponuje elastyczne warunki spłat zadłużenia.

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. istnieje od 2004 r. Początkowo Kancelaria specjalizowała się w obsłudze spraw z sektora B2B, prowadziła działania restrukturyzacyjne, koordynowała postępowania sądowe i egzekucyjne, a także dokonywała wykupów pojedynczych wierzytelności i świadczyła usługę wizji lokalnej.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał w 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz zarządzające informacją gospodarczą. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) opracował Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) które, stanowią zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie kraju prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące członkami ZPF. 

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. wsparła działania Fundacji Avalon przekazując pomoc finansową na poczet Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami.

 

Link do publikacji