Etap 1.

- Aplikacja
- Selekcja aplikacji
- Rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatami
- Spotkanie rekrutacyjne (być może dwa spotkania)
- Informacja zwrotna

Etap 2.

- Sprawy formalne co do zatrudnienia
- Badania lekarskie, dalej BHP
- Pierwszy dzień w pracy- szkolenia, zapoznanie z zespołem, adaptacja na stanowisku pracy