Kancelaria Corpus Iuris współpracuje z Biurami Informacji Gospodarczej.
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej, od 14 czerwca 2010 roku wierzyciel ma możliwość umieszczania danych o nierzetelnych dłużnikach w bazach informacji gospodarczej.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor)