Kancelaria Corpus Iuris jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Pomagamy naszym Klientom odzyskać utracone środki, a osobom, które utraciły zdolność realizacji zobowiązań, pomagamy wyjść z trudnej sytuacji. W codziennej pracy kierujemy się zbiorem zasad i wartości, które tworzą filary naszej firmy.

Misja i wartościNaszą działalność prowadzimy w oparciu o przepisy prawa, standardy i kanony wyznaczone przez organizacje gospodarcze związane z rynkiem finansowym m. in. Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw finansowych, jak również kierujemy się wytycznymi i opiniami instytucji nadzorujących takich jak Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Konkurencji i Konsumentów.

 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE: Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych oraz ochrony danych Klientów, a także ochrony informacji poufnych. O bezpieczeństwo wszelkich danych dba Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

 

Firma posiada szczegółową Politykę Bezpieczeństwa Informacji, w której skład między innymi wchodzą dokumenty:

– określające wymogi przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa,
– określające obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
– instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych, – instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o.,
– opis posiadanych warunków technicznych i organizacyjnych w Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o.,
– zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o.,
– procedura zapobiegająca ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową, – plan ciągłości działania Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o..

Wszelkie procesy związane z windykacją, począwszy od wprowadzania i weryfikacji danych do systemu informatycznego, po usuwanie danych z systemu w związku z zakończeniem obsługi, są opisane i na bieżąco kontrolowane. Każdy pracownik Działu Operacyjnego ma aktualny zakres obowiązków i jest przeszkolony zgodnie z wymogami BHP, ochrony danych osobowych oraz procesów zachodzących w firmie, co jest potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Rozmowy telefoniczne naszych negocjatorów są nagrywane – umożliwia to weryfikację jakości prowadzonych rozmów, opracowanie odpowiednich szkoleń oraz weryfikację ewentualnych reklamacji.