Prezes Zarządu-Anna Włodarczyk karierę zawodową rozpoczynała w 2006 roku w spółce Powszechne Biuro Inwestycyjne Polska Sp. z o.o. – firmie zajmującej się obrotem instrumentami finansowymi poza rynkiem regulowanym. Z firmą tą łączy ją wieloletnia współpraca na stanowisku Prezesa Zarządu, która trwa do chwili obecnej. W listopadzie 2010 roku objęła stanowisko Menedżera Operacyjnego w Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o. odpowiadając za przygotowanie procesów i procedur związanych z prawidłową obsługą spraw na wszystkich etapach obsługi wierzytelności oraz pełniła nadzór nad pracami Działu Obsługi Prawnej w zakresie obsługi prawnej wierzytelności masowych. Od stycznia 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu obejmując nadzór nad częścią operacyjną spółki, jak również analityczno-inwestycyjną.

Anna Włodarczyk jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, jak również ukończyła Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W Kwietniu 2018 roku Ukończenie, Certyfikowany Compliance Oficer program CCO poziom I