Obsługa egzekucyjna wierzytelności polega na zarządzaniu i obsłudze spraw będących w egzekucji komorniczej. W ramach usługi oferujemy:– uruchomienie procedury egzekucyjnej, – stały kontakt z komornikami prowadzącymi sprawy.

OBSŁUGA EGZEKUCYJNA WIERZYTELNOŚCI polega na zarządzaniu i obsłudze spraw będących w egzekucji komorniczej.

windykacja komornicza

W ramach usługi oferujemy:

– rozpoczęcie procedury egzekucyjnej,
– stały kontakt z komornikami prowadzącymi sprawy,
– prowadzenie korespondencji,
– asystę w procesie egzekucji,
– kontrolę wpłat dokonywanych przez komorników,
– rozliczanie i monitowanie wpłat nieregularnych.

 

POEGZEKUCYJNA OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI – długoterminowy nadzór

Oferujemy także obsługę spraw, w których postępowanie windykacyjne zakończyło się bezskuteczną egzekucją komorniczą. W stosunku do tych wierzytelności Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. podejmuje cyklicznie działania negocjacyjne lub egzekucyjne. Celem postępowania negocjacyjnego jest przekonanie dłużnika do dobrowolnej spłaty wierzytelności w dłuższym okresie, na korzystnych warunkach (w ratach, z umorzeniem części lub całości odsetek).

Uruchomienie ponownej egzekucji komorniczej jest możliwe dzięki ciągłemu monitorowaniu sytuacji dłużnika oraz nadzorowaniu czynności podejmowanych przez komornika. Nie bez znaczenia jest wspomaganie egzekucji poprzez przekazywanie komornikowi posiadanych informacji o potencjalnych przedmiotach egzekucji i aktualnej sytuacji finansowej dłużnika. Podstawą sukcesu jest założenie, że sytuacja finansowa dłużnika oraz jego wola spłaty zadłużenia ulega zmianie (poprawie) wraz z upływem czasu.