Obsługa prawna wierzytelności dzięki działaniom poczynionym na etapie windykacji przedsądowej Kancelaria gwarantuje efektywne, poprzedzone rozeznaniem sytuacji majątkowej dłużnika, prowadzenie spraw w postępowaniu.

OBSŁUGA PRAWNA WIERZYTELNOŚCI

Kancelaria gwarantuje efektywne, poprzedzone rozeznaniem sytuacji majątkowej dłużnika, prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym. Na życzenie Klientów sporządzamy opinię-protokół o niecelowości dochodzenia roszczenia na drodze prawnej, gdy przewidywana wysokość kosztów związanych z dochodzeniem będzie wyższa od wartości dochodzonej wierzytelności.

windykacja sądowa

Dla spraw o wartości opłacalnej do dalszego prowadzenia postępowania sądowego proponujemy następujące działania:

– wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty,
– monitorowanie wpłat,
– w przypadku spraw bez wpłat – rozpoczęcie procedury sądowej,
– skierowanie pozwu do sądu (także do EPU),
– prowadzenie windykacji przed-egzekucyjnej,
– w przypadku spraw bez wpłat
– uruchomienie procedury egzekucyjnej.


Kancelaria dokonuje wstępnej preselekcji portfela wierzytelności. Działanie to pozwala na opracowanie optymalnego schematu postępowania oraz ustalenie priorytetów dla poszczególnych spraw. Dzięki przeprowadzonej analizie prawnej Kancelaria ma możliwość uzyskania maksymalnej skuteczności w sprawach w postępowaniu egzekucyjnym, przy maksymalnym ograniczeniu kosztów procesu ponoszonych przez Klienta. Kancelaria, po uzyskaniu nakazu zapłaty, podejmuje działania, które mają na celu zaspokojenie zasądzonego roszczenia jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Równolegle, Kancelaria uzupełnia informacje o sytuacji majątkowej i osobistej dłużnika w celu ich wykorzystania na etapie postępowania przed komornikiem.