otoczenie rynkoweBranża zarządzania należnościami jest jedną z prężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Segment ten ma duży potencjał dalszego rozwoju, gdyż mimo, że narzędzia, technologie i rozwiązania stosowane w branży nie odbiegają od odpowiadających im w innych krajach europejskich, znaczenie tej branży nie jest jeszcze tak duże jak w krajach wysokorozwiniętych.

Branża obrotu wierzytelnościami w Polsce przechodzi od kilku lat fazę dynamicznego rozwoju. Najszybciej rozwijającym się segmentem polskiego rynku wierzytelności są wierzytelności konsumenckie.

Działalność firm windykacyjnych na stałe wpisała się w obraz rynku finansowego. Ciężko jest sobie wyobrazić działalność banków lub firm oferujących usługi masowe bez jednostek mających na celu ściąganie zaległych płatności. W czasach gdy „życie na kredyt” oraz masowa konsumpcja stały się powszechnymi praktykami, pojawił się również problem z zaległościami w opłaceniu zaciągniętych długów czy też rachunków za usługi. Przeterminowane długi stają się często przyczyną zatorów płatniczych i mogą narażać przedsiębiorstwa na utratę płynności finansowej. Firmy aby przeciwdziałać temu zjawisku mogą utworzyć jednostkę wewnętrzną mającą za zadanie windykację zaległych należności, mogą wynająć zewnętrzną firmę windykacyjną lub odsprzedać swoje wierzytelności.