Usługa monitoringu spłat skierowana jest do przedsiębiorstw mających problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Działania podejmowane w ramach monitoringu mają na celu ustalenie przyczyny opóźnienia oraz doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego świadczenia.

Usługa windykacji przedsądowej polega na przyjmowaniu do obsługi spraw, które nie zostały spłacone w trakcie monitoringu. Działania jakie proponujemy w ramach windykacji przedsądowej mają na celu uzyskanie od dłużnika całkowitej spłaty zadłużenia

Obsługa prawna wierzytelności dzięki działaniom poczynionym na etapie windykacji przedsądowej Kancelaria gwarantuje efektywne, poprzedzone rozeznaniem sytuacji majątkowej dłużnika, prowadzenie spraw w postępowaniu.

Obsługa egzekucyjna wierzytelności polega na zarządzaniu i obsłudze spraw będących w egzekucji komorniczej. W ramach usługi oferujemy:– uruchomienie procedury egzekucyjnej, – stały kontakt z komornikami prowadzącymi sprawy.

Kupno portfeli wierzytelności masowych to wiodąca działalność naszej firmy. Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami.

WINDYKACJA TERENOWA polega na bezpośredniej rozmowie windykatora terenowego z osobą zadłużoną. Nasze działania skupiają się na prowadzeniu negocjacji, motywowaniu i informowaniu o sankcjach w celu odzyskania przeterminowanych należności.