Usługa monitoringu spłat skierowana jest do przedsiębiorstw mających problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Działania podejmowane w ramach monitoringu mają na celu ustalenie przyczyny opóźnienia oraz doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego świadczenia.

monitoringDziałania wpływają mobilizująco na płatników i zmieszają ryzyko występowania należności przeterminowanych jak również mają na celu regularne przypominanie o zbliżających się terminach płatności.

W ramach monitoringu stosujemy (w zależności od preferencji Klienta i specyfiki danych spraw):

– telefony monitujące;
– listy monitujące;
– monity SMS oraz wiadomości głosowe;
– e-monit ( w formie email);
– zindywidualizowane wezwania do zapłaty.

Działania monitujące mogą być wykonywane zarówno w imieniu Klienta jak również Kancelarii Corpus Iuris, w zależności od decyzji zleceniodawcy. Po zakończeniu usługi monitoringu istnieje możliwość, aby należności niezapłacone automatycznie przechodziły do kolejnego etapu – WINDYKACJI PRZEDSĄDOWEJ. Z naszego doświadczenia wynika, że konsekwencja w działaniu przynosi dobre efekty.