Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. wsparła działania Fundacji Avalon przekazując pomoc finansową na poczet Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami.

 

Link do publikacji