SEKURYTYZACJA to operacja finansowa polegająca na wyemitowaniu papierów wartościowych w oparciu o wyodrębnioną pulę wierzytelności.

PODSTAWOWE PRZEPISY
Podstawa działania Funduszu Sekurytyzacyjnego

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 157):

UWOLNIENIE CZĘŚCI NIEPRACUJĄCEGO KAPITAŁU; Uzyskane wpływy ze sprzedaży wierzytelności stanowić mogą DODATKOWY STRUMIEŃ FINANSOWY, W CELU ZWIĘKSZENIA AKCJI KREDYTOWEJ BANKU