To narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Nawet kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować istotny problem dla przedsiębiorcy. W takich sytuacjach szybko wzrasta ryzyko powstania zatorów płatniczych w Twojej firmie jak również utraty wypłacalności.

Umieszczenie pieczęci na wystawianych dokumentach jest sygnałem ostrzegawczym dla kontrahentów.

JAK DZIAŁA PIECZĘĆ PREWENCYJNA

-INFORMUJE, że Twoja firma współpracuje z firmą windykacyjną, którą jest Kancelaria Corpus Iuris

-INFORMUJE zalegających z zapłatą o możliwości wpisania do Rejestru Dłużników KRD

-OSTRZEGA o konsekwencjach zalegania z płatnością

 

DBAJ o płynność finansową swojej firmy, stosując pieczęć prewencyjną na fakturach i innych dokumentach księgowych.

DECYDUJ, kiedy i w stosunku do kogo, ją zastosujesz.

ZAPOBIEGAJ przyszłym opóźnieniom w płatnościach.