Kancelaria Corpus Iuris jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Pomagamy naszym Klientom odzyskać utracone środki, a osobom, które utraciły zdolność realizacji zobowiązań, pomagamy wyjść z trudnej sytuacji. W codziennej pracy kierujemy się zbiorem zasad i wartości, które tworzą filary naszej firmy.

Misja i wartościNaszą działalność prowadzimy w oparciu o przepisy prawa, standardy i kanony wyznaczone przez organizacje gospodarcze związane z rynkiem finansowym m. in. Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw finansowych, jak również kierujemy się wytycznymi i opiniami instytucji nadzorujących takich jak Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Konkurencji i Konsumentów.

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. działa wg przyjętych przez branże norm etycznych i społecznych. W szczególności przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk ogłoszone przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF).

Każdy klient i kontrahent jeśli uzna,  że doszło do naruszenia "Zasad Dobrych Praktyk" przez przedstawiciela Kancelarii Corpus Iuris sp. z o.o. może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF. Opis trybu składania wniosków znajduje się na stronie ZPF.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE: Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych oraz ochrony danych Klientów, a także ochrony informacji poufnych. O bezpieczeństwo wszelkich danych dba Inspektor Ochrony Danych.

 

 

Firma posiada szczegółową dokumentację zapewniającą bezpieczeństwo danych i informacji:

  - polityka bezpieczeństwa informacji w  Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o.,
 - określające wymogi przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa,
 - polityka zarządzania danymi osobowymi w Kancelarii Corpus Iuris sp. z o.o.,
 - instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o.,
 - opis posiadanych warunków technicznych i organizacyjnych w Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o.,
 - zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o.,
 - procedura zapobiegająca ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową,
 - plan ciągłości działania Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o..

 

Wszelkie procesy związane z windykacją, począwszy od wprowadzania i weryfikacji danych do systemu informatycznego, po usuwanie danych z systemu w związku z zakończeniem obsługi, są opisane i na bieżąco kontrolowane. Każdy pracownik Działu Operacyjnego ma aktualny zakres obowiązków i jest przeszkolony zgodnie z wymogami BHP, ochrony danych osobowych oraz procesów zachodzących w firmie, co jest potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Rozmowy telefoniczne naszych negocjatorów są nagrywane – umożliwia to weryfikację jakości prowadzonych rozmów, opracowanie odpowiednich szkoleń oraz weryfikację ewentualnych reklamacji.