Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem, jest szkolenie wprowadzające dotyczące spółki, zasad w niej panujących, wszelkich procedur oraz ogólny zarys systemu na jakim pracujemy. Następnie jesteś oddelegowany do pracownika działu w, którym będziesz pracować do wdrożenia w zakres obowiązków na Twoim stanowisku.