ZADANIA:

     • Działania windykacyjne na powierzonym terenie
     • Prowadzenie rozmów osobistych z dłużnikami
     • Wyjaśnianie przyczyn opóźnień w spłatach zadłużenia
     • Aktywne motywowanie dłużników do spłaty
     • Ustalanie aktualnych danych teleadresowych dłużników
     • Raportowanie odbytych wizyt

WYMAGANIA

     • Doświadczenie w windykacji terenowej
     • Prowadzenie własnej działalności
     • Wykształcenie minimum średnie
     • Własny samochód i prawo jazdy kat. B
     • Wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne, analityczne i interpersonalne
     • Rozwinięte zdolności komunikacyjne – asertywna dyplomacja
     • Zaangażowanie w powierzone zadania
     • Dobra organizacja czasu pracy

OFERUJEMY:

     • Atrakcyjne wynagrodzenie / rozliczanie ryczałtem
     • Premie uzależnione od skuteczności działania
     • Zatrudnienie w formie współpracy (działalność gospodarcza)
     • Szkolenia wdrażające

Aplikację proszę wysyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Corpus Iuris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83,01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220133, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gci.pl; poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefonicznie 539 733 993; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

 1. W celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

 2. W przypadku, w którym wyraził Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o., podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.

 4. Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione innym podmiotom przetwarzającym

 6. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w/w spółkom.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 8. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 9. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 10. c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 11. d) przenoszenia danych;

 12. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

 13. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Dołącz do CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne brały udział w procesie rekrutacji w przyszłości dołącz do CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.