W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679).

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych przez Wierzyciela Dłużnika, tj. jednego z następujących podmiotów:

  • Kancelaria Corpus Iuris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. gen. J. Bema 83, 01-233 Warszawa;
  • Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 01-107 Warszawa;
  • SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa;
  • Corpus Iuris Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 51/5, 00-697 Warszawa;
  • Grupa Corpus Iuris Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. gen. J. Bema 83, 01- 233 Warszawa;
  • Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01- 208 Warszawa;
  • PBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Generała Józefa Bema 83 lok. 1, 01-233 Warszawa;
  • Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

Obowiązek informacyjny Kancelaria Corpus Iuris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek informacyjny Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Obowiązek informacyjny SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura

Obowiązek informacyjny Corpus Iuris Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek informacyjny Grupa Corpus Iuris Spółka Akcyjna

Obowiązek informacyjny Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Obowiązek informacyjny PBI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek informacyjny Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności

Polityka prywatności

Regulamin