Sekurytyzacja | Kancelaria Corpus Iuris

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja

1

Podstawowe Pojęcia

SEKURYTYZACJA to operacja finansowa polegająca na wyemitowaniu papierów wartościowych w oparciu o wyodrębnioną pulę wierzytelności… Więcej->

4

CORPUS IURIS NS FIZ


2

PRAWO DLA SEKURYTYZACJI

Podstawa działania Funduszu Sekurytyzacyjnego: – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe;– Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o Funduszach Inwestycyjnych.Więcej->
5

SECUS NS FIZ INSECURA


3

Korzyści z Sekurytyzacji

UWOLNIENIE CZĘŚCI NIEPRACUJĄCEGO KAPITAŁU; Uzyskane wpływy ze sprzedaży wierzytelności stanowić mogą DODATKOWY STRUMIEŃ FINANSOWY, W CELU ZWIĘKSZENIA AKCJI KREDYTOWEJ BANKU…Więcej->
6

OPEN FINANCE WIERZYTELNOŚCI DETALICZNYCH NS FIZ