Kancelaria | Kancelaria Corpus Iuris

Kancelaria

Kancelaria

about

Przestrzega norm etycznych i zasad współżycia społecznego stanowiących podstawę sukcesu firmy.
Gwarantuje dłużnikom przejrzystość podejmowanych działań.
Zapewnia dostęp do rzetelnej informacji.
Proponuje elastyczne warunki spłat zadłużenia.
Bierze odpowiedzialność za portfele kupione przez Naszych Klientów.