Windykacja Przedsądowa | Kancelaria Corpus Iuris

Windykacja Przedsądowa

aboutUsługa windykacji przedsądowej polega na przyjmowaniu do obsługi spraw, które nie zostały spłacone w trakcie monitoringu. Działania, jakie proponujemy w ramach windykacji przedsądowej, mają na celu uzyskanie od dłużnika całkowitej spłaty zadłużenia oraz, w uzasadnionych przypadkach, zabezpieczenie spłaty zadłużenia na przyszłość (ochrona interesów wierzyciela, ochrona przed przedawnieniem zadłużenia).

Postępowanie windykacyjne prowadzone przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. obejmuje:
– pełny proces upominawczo – negocjacyjny,
– kontakt listowny, telefoniczny i osobisty z dłużnikiem,
– poszukiwanie danych adresowych,
– ustalenie intencji dłużnika,
– podpisywanie ugód, umów restrukturyzacyjnych, a także dokumentów uznania długu uwzględniających karencję w jego spłacie,
– zabezpieczenia dokumentacji i przygotowanie sprawy do postępowania sądowego.

Usługa windykacji terenowej jest jednym z elementów procesu windykacji przedsądowej. Wizyty przedstawiciela terenowego odbywają się w miejscu zamieszkania, pobytu lub pracy dłużnika. W trakcie wizyty mogą zostać ustalone warunki spłaty. Dodatkowo elektroniczny system raportowania zapewnia efektywne zarządzanie windykacją bezpośrednią. Informacje uzyskane podczas windykacji terenowej wspomagają późniejsze działania sądowo-egzekucyjne i obejmują między innymi:

– potwierdzenie danych teleadresowych
– ustalenie zakładu pracy
– określenie możliwości przeprowadzenia egzekucji
– ustalenie ruchomości/ nieruchomości
– dostarczenie powiadomienia o możliwości wpisu do KRD