Pieczęć Prewencyjna | Kancelaria Corpus Iuris

Pieczęć Prewencyjna

Jak Działa Pieczęć Prewencyjna


To narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Nawet kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować istotny problem dla przedsiębiorcy. W takich sytuacjach szybko wzrasta ryzyko powstania zatorów płatniczych w Twojej firmie jak również utraty wypłacalności. Umieszczenie pieczęci na wystawianych dokumentach jest sygnałem ostrzegawczym dla kontrahentów.

Pieczęć Prewencyjna:
-informuje, że Twoja firma współpracuje z firmą windykacyjną, którą jest Kancelaria Corpus Iuris
-informuje zalegających z zapłatą o możliwości wpisania do Rejestru Dłużników KRD
-ostrzega o konsekwencjach zalegania z płatnością

Dbaj o płynność finansową swojej firmy, stosując pieczęć prewencyjną na fakturach i innych dokumentach księgowych.
Decyduj, kiedy i w stosunku do kogo, ją zastosujesz.
Zapobiegaj przyszłym opóźnieniom w płatnościach.