Oferta | Kancelaria Corpus Iuris

Oferta

Nasze Usługi

1

Pieczęć Prewencyjna

To narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Nawet kilkudniowe opóźnienie to istotny problem dla przedsiębiorcy. W takich sytuacjach szybko wzrasta ryzyko powstania zatorów płatniczych w Twojej firmie jak również utraty wypłacalności. Więcej->
4

Windykacja Sądowa

Obsługa prawna wierzytelności dzięki działaniom poczynionym na etapie windykacji przedsądowej Kancelaria gwarantuje efektywne, poprzedzone rozeznaniem sytuacji majątkowej dłużnika, prowadzenie spraw w postępowaniu …Więcej->
2

Monitoring

Usługa monitoringu spłat skierowana jest do przedsiębiorstw mających problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Działania podejmowane w ramach monitoringu mają na celu ustalenie przyczyny opóźnienia oraz doprowadzenie do jak najszybszej … Więcej->
5

Windykacja Komornicza

Obsługa egzekucyjna wierzytelności polega na zarządzaniu i obsłudze spraw będących w egzekucji komorniczej. W ramach usługi oferujemy:– uruchomienie procedury egzekucyjnej, – stały kontakt z komornikami prowadzącymi sprawy… Więcej->
3

Windykacja Przedsądowa

Usługa windykacji przedsądowej polega na przyjmowaniu do obsługi spraw, które nie zostały spłacone w trakcie monitoringu. Działania jakie proponujemy w ramach windykacji przedsądowej mają na celu uzyskanie od dłużnika całkowitej spłaty zadłużenia …Więcej->
6

Zakup Wierzytelności

Kupno portfeli wierzytelności masowych to wiodąca działalność naszej firmy. Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami – zamyka proces dla tych wierzytelności… Więcej->