Przewodnik Dłużnika | Kancelaria Corpus Iuris

Przewodnik Dłużnika

aboutKancelaria Corpus Iuris współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej KRD SA.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej, od 14 czerwca 2010 roku wierzyciel ma możliwość umieszczania danych o nierzetelnych dłużnikach w bazach informacji gospodarczej.

Szanowni Państwo,

wierzymy, że zarówno Państwu, tak jak i nam, zależy na uzyskaniu porozumienia, które doprowadzi do spłaty zadłużenia na warunkach satysfakcjonujących obie strony. Pozwoli ono uniknąć kosztów postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, które mogą obciążyć dłużnika.
Dlatego prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą firmą tuż po otrzymaniu pierwszego wezwania od Kancelarii Corpus Iuris. Nasi konsultanci telefoniczni doradzą, jak rozwiązać problem w najdogodniejszy dla Państwa sposób.
W początkowej fazie obsługi zadłużenia zawsze dążymy do zawarcia ugody. Windykacja polubowna to niezwykle ważny element współpracy z Państwem. Naszym celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z zadłużeniem, a co za tym idzie, pomoc w poprawie Państwa wiarygodności kredytowej. Dlatego prosimy o szybki kontakt, bez niepotrzebnych obaw.

Mamy świadomość, że istnienie długu często spowodowane jest niespodziewanymi zdarzeniami losowymi lub pogorszeniem się sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniami niezależnymi od Państwa . Dlatego też zawsze staramy się znaleźć dogodne dla wszystkich rozwiązanie. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Czekamy na Państwa telefony od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 21.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00.
tel.: (+48) 22 339 68 68; (+48) 22 486 95 95; (+48) 22 692 01 91 37
tel. kom. (+48) 601 801601; (+48) 662 019 137
lub prosimy o kontakt mailowy: e-mail windykacja@gci.pl

Trzy kroki do rozwiązania problemu zadłużenia

Trzy kroki do rozwiązania problemu zadłużenia, czyli jak uniknąć kosztownego postępowania sądowego i komorniczego:

 

Krok 1 Prosimy o dokładne zapoznanie się z przesłanym do Państwa pismem. W treści podajemy wszystkie niezbędne informacje umożliwiające całkowite zamknięcie dalszego postępowania. Należy w szczególności, zwrócić uwagę na następujące informacje:
• Numer sprawy – na ten numer należy się powołać podczas rozmowy telefonicznej.
• Wartość zadłużenia – na stronie głównej pisma znajduje się kwota całkowita, jaką należy zapłacić, a na odwrocie zestawienie poszczególnych składników zadłużenia.
• Numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty – znajduje się zawsze w centralnej części pisma.

Krok 2 Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zadłużenia, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z naszym konsultantem. Konsultant udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.
Jeżeli są Państwo pewni, że zadłużenie z tytułu, którego dostali Państwo wezwanie, zostało spłacone wcześniej (np. na rzecz poprzedniego wierzyciela) prosimy o jak najszybszy kontakt i przesłanie potwierdzenia dokonania tejże wpłaty na nr fax (+48) 22 203 53 85 lub na e-mail windykacja@gci.pl wraz z podaniem numeru sprawy. Wszystkie Państwa wątpliwości zostaną wyjaśnione w ramach postępowania reklamacyjnego.

Krok 3 Całkowita spłata jest najlepszym sposobem rozwiązania problemu zadłużenia. Aby jej dokonać należy postępować ściśle według poniższych wskazówek:
• Dokładnie wypełnić blankiet przelewu, zwracając szczególną uwagę na numer konta oraz numer sprawy, który należy wpisać w polu “tytuł przelewu”.
• Kwota wpłaty musi być taka sama jak, wartość zadłużenia. Wartość ta jest podana na stronie głównej naszego pisma. Pozwoli to na wyeliminowanie wszelkich pomyłek.
• Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty prosimy zachować.

Zdajemy sobie sprawę, że czasem wartość zadłużenia jest na tyle wysoka, że uniemożliwia to jednorazową spłatę. W takich przypadkach prosimy o jak najszybszy kontakt z konsultantem Kancelarii Corpus Iuris. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje spłaty zadłużenia w kilku ratach, umożliwiamy również podpisanie porozumień i ugód.
Po otrzymaniu pełnej spłaty zadłużenia Kancelaria wystawia dokumenty potwierdzające uregulowanie długu.

Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa i w trosce o rzetelną obsługę Państwa spraw, rozmowy z naszymi konsultantami są rejestrowane.

Informujemy, że nie przyjmujemy wpłat gotówkowych. Wpłat prosimy dokonywać w banku i na poczcie.