Dla Zadłużonych | Kancelaria Corpus Iuris

Dla Zadłużonych

Dla Zadłużonych

1

Przewodnik Dłużnika

SZANOWNI PAŃSTWO, Zarówno nam, jak i, mamy nadzieję, Państwu zależy na uzyskaniu porozumienia, które doprowadzi do spłaty zadłużenia na warunkach satysfakcjonujących obie strony. Pozwoli ono uniknąć kosztów postępowania sądowego… Więcej->

4

Twoja Ugoda

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że uruchomiliśmy Serwis twojaugoda.pl, dostępny pod adresem www.twojaugoda.pl, za pomocą którego mogą uzyskać Państwo informację o propozycji ugody ze strony Wierzyciela, jak również sami zaproponować wierzycielowi ugodę według wskazanych przez Państwa warunków.
Więcej->
2

Wnioski i Reklamacje

Jeśli chcą Państwo zwrócić się do Wierzyciela z wnioskiem lub z reklamacją, proszę pobrać odpowiedni formularz, wypełnić i wysłać go na adres mailowy…Więcej->

5

BIG

Kancelaria Corpus Iuris współpracuje z Biurami Informacji Gospodarczej.
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej, od 14 czerwca 2010 roku wierzyciel ma możliwość umieszczania danych o nierzetelnych dłużnikach w bazach informacji gospodarczej.
Więcej->
3

Giełda Wierzytelności

Kancelaria Corpus Iuris jako serwiser funduszy sekurytyzacyjnych Corpus Iuris NSFIZ, Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ oraz SECUS NSFIZ InSecura, zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami… Więcej->