Dla Inwestorów | Kancelaria Corpus Iuris

Dla Inwestorów

Dla Inwestorów

1

Podstawowe Informacje

Główna działalność GCI SA skupiona jest na zarządzaniu grupą, budowie strategii dla podmiotów zależnych, optymalizacji funkcjonowania grupy oraz poszerzaniu i poszukiwaniu nowych obszarów inwestycyjnych w szeroko rozumianej dziedzinie windykacji i obrotu wierzytelnościami. … Więcej->

2

Otoczenie Rynkowe

Branża zarządzania należnościami jest jedną z prężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Segment ten ma duży potencjał dalszego rozwoju, gdyż mimo, że narzędzia, technologie i rozwiązania stosowane w branży nie odbiegają od odpowiadających im w innych krajach europejskich, znaczenie tej branży…Więcej->
3

STRATEGIA ROZWOJU

Rynek wierzytelności w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie w ostatnich latach. Pomagały w tym zmiany w prawie oraz rozwój rynku finansowego, a w szczególności ustawa pozwalająca tworzyć fundusze sekurytyzacyjne otwierająca tym samym dostęp szerokiemu gronu inwestorów finansowych…Więcej->